Unishore BedrijfskledingATP InstoneUnited RentalsBDOSBM OffshoreEagle BurgmannSaval BVTENTE NV
NOVTristar IndustriesMiSwacoCt systemes vikingWatson MarlowALFAGOMMAXylem Water Solutions Nederland BV

Den Helder Airport is voorbereid op Covid-19

Den Helder Airport is voorbereid op Covid-19In nauwe samenwerking met de helikopteroperators, de op Den Helder Airport gevestigde bedrijven en de brancheorganisatie van Nederlandse olie- en gasmaatschappijen NOGEPA, zijn maatregelen getroffen om de gevolgen van Covid-19 zoveel mogelijk te beperken. Directeur Conny van den Hoff zegt hierover: “Het stationsgebouw is uitsluitend toegankelijk voor offshore passagiers van wie, na diverse controles, verwacht mag worden dat zij geen virusdrager zijn. In het gebouw zijn alle ruimtes zodanig ingericht dat een afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden”. De helikopters die normaliter met maximaal 12 passagiers vliegen, worden nu gevuld tot maximaal 8 passagiers om ook in die kleine ruimte de afstand tussen de passagiers en de piloten zo goed mogelijk te waarborgen.Daarnaast zijn maatregelen getroffen om mensen op offshore installaties, die onverhoopt toch symptomen krijgen die wijzen op een mogelijke infectie met het Covid-19 virus, met een speciale helikopter op te halen. Het gaat dan om medewerkers met symptomen, die wel zelfstandig kunnen reizen. Hiervoor heeft NOGEPA een helikopter van het Deense Bel Air ingehuurd. Het is van groot belang dat deze mensen hun collega’s niet kunnen besmetten en snel worden opgehaald. Bel Air heeft een plan van aanpak gemaakt om deze passagiers veilig te vervoeren. Er is hiervoor een helikopter (een AW189) gereserveerd die na iedere vlucht volledig zal worden ontsmet. Het betreft een contract voor 2 maanden, dat verlengd kan worden zolang dat nodig is.Volgens Base Manager Christian van der Kruijf is het aanbod van Bel Air naar NOGEPA vooral ontstaan uit medemenselijkheid. “Je moet er toch niet aan denken ziek vast te zitten op een olie- of gasplatform met alle risico’s van dien. Dit virus is realiteit, we kunnen niet afwachten tot het mis gaat, maar moeten actie ondernemen” aldus Van der Kruijf, zelf ook vlieger voor Bel Air. NOGEPA is “onder de indruk en zeer tevreden” over de snelle samenwerking met Bel Air en Den Helder Airport.De samenwerking tussen operators Bel Air, CHC en Heli Holland met Den Helder Airport en de Luchtverkeersleiding op Maritiem Vliegkamp De Kooy is uniek te noemen. Dit heeft ervoor gezorgd dat in deze lastige tijd snel de juiste maatregelen getroffen kunnen worden. 

meer nieuws