Unishore BedrijfskledingATP InstoneUnited RentalsBDOSBM OffshoreEagle BurgmannSaval BVTENTE NV
NOVTristar IndustriesMiSwacoCt systemes vikingWatson MarlowALFAGOMMAXylem Water Solutions Nederland BV

Internationale norm leidingmarkering ISO20560-1 officieel gepubliceerd

Internationale norm leidingmarkering ISO20560-1 officieel gepubliceerd

Zoetermeer - Op 24 september is een nieuwe internationale norm voor leidingmarkering, de ISO20560-1 officieel gepubliceerd. Deze norm zal voorzien in de behoefte voor een uniforme identificatie van veiligheidsinformatie van leidingsystemen.

Er liggen vele jaren aan voorbereidingen, concepten, onderzoeken en vooral internationale afstemmingen ten grondslag aan deze nieuwe norm voor leidingmarkering. Vrijwel alle landen hebben een (technische) standaard voor het markeren van leidingsystemen, echter allen met uiteenlopende verschillen. In de huidige internationale beroepsbevolking draagt een uniform communicatiemiddel zoals deze norm voor leidingmarkering bij aan de begrijpelijkheid en vooral het herkennen van risico’s.Het uitgangspunt van deze norm is vanuit een veiligheidsinformatiefilosofie, waarbij technische informatie geïntegreerd kan worden. Door vanuit deze uitgangspunten de norm te ontwerpen zijn er logische connecties met bestaande normen voor veiligheidssignalering en wereldwijde standaards voor het aanduiden van gevaren.

De veiligheidskleur geel (ISO3864) speelt in combinatie met de gevaren pictogrammen vanuit GHS, en gevaren symbolen volgens ISO7010, een centrale rol in de samenstelling van de markeringen.Naast dit voorbeeld zijn er vele andere noviteiten verwerkt in deze nieuwe internationale standaard voor leidingmarkering.

Blomsma Signs & Safety is actief betrokken geweest in de ontwikkeling van deze norm. Samen met in Nederland gevestigde internationaal opererende bedrijven hebben wij namens NEN voorzien in een expert commissie lid en het voorzitterschap van deze ISO-werkgroep die de norm heeft ontwikkeld.

We zijn ervan overtuigd dat deze uniforme norm onduidelijkheden wegneemt -zoals het GHS en ISO7010 symbolen conflict-, en bijdraagt aan een duidelijk informatiesysteem om onder andere incidenten te voorkomen.Als u meer wilt weten over de praktische invulling van deze norm, neem dan gerust contact met ons op.

De norm is verkrijgbaar via ISO, te vinden onder deze link.

 

meer nieuws